Tự động hóa Quan hệ Đối tác của bạn với Involve

Chúng tôi tự động hóa quan hệ đối tác của bạn và giúp bạn loại bỏ mọi vấn đề gây đau đầu như việc phân bổ doanh số, xác thực chuyển đổi và thanh toán. Vì vậy, bạn có thể tập trung hơn vào công việc kinh doanh của mình.

Tự động hóa Quan hệ Đối tác của bạn với Involve

Chúng tôi tự động hóa quan hệ đối tác của bạn và giúp bạn loại bỏ mọi vấn đề gây đau đầu như việc phân bổ doanh số, xác thực chuyển đổi và thanh toán. Vì vậy, bạn có thể tập trung hơn vào công việc kinh doanh của mình.

 

Quan hệ Đối tác Liên kết của bạn ở chế độ hoàn toàn tự động

Với Involve, chúng tôi sẽ giúp bạn tự động hóa tất cả các công việc nhàm chán, lãng phí thời gian từ các Đối tác của bạn.
Một số công việc sẽ được tự động hóa với Involve: 

Tạo Quan hệ Đối tác

Ngừng lãng phí thời gian liên hệ với các đối tác và chi nhánh theo cách thủ công. Involve giúp bạn kết nối với hơn 660.000 đối tác một cách dễ dàng.

Tự động hóa quan hệ đối tác

Nền tảng của Involve tự động kết nối các Đối tác mới và giúp họ quảng cáo để bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

Theo dõi & thuộc tính

Xem hiệu suất của các chiến dịch của bạn trên bất kỳ kênh nào – Những người có tầm ảnh hưởng, Tiếp thị hoặc trang web. Xem bạn thực sự kiếm được bao nhiêu.

Thanh toán tập trung

Sử dụng nền tảng duy nhất của chúng tôi để quản lý các khoản thanh toán cho tất cả các đối tác của bạn và tự động hóa các khoản thanh toán có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đối tác.

Tự động hóa Tiếp thị Quan hệ Đối tác của bạn với ít phiền toái hơn