Rút tiền nhanh

Nhận thanh toán NHANH CHÓNG: Chỉ trong 15 ngày* ngay sau khi phát sinh chuyển đổi

Hiện tại dịch vụ Rút tiền nhanh hoàn toàn MIỄN PHÍ cho cộng đồng Việt Nam!

Rút tiền nhanh

Nhận thanh toán NHANH CHÓNG: Chỉ trong 15 ngày* ngay sau khi phát sinh chuyển đổi

Rút tiền Nhanh là gì?

Rút tiền Nhanh là dịch vụ rút ngắn thời gian bạn nhận được thanh toán cho các chuyển đổi của mình. 

Nhận ngay một phần thu nhập từ chuyển đổi, kể cả trước khi Nhà quảng cáo xác thực!

Với tính năng Rút tiền Nhanh, bạn có thể được thanh toán trong vòng 15 ngày* sau khi tạo ra được chuyển đổi.

Rút tiền Tiêu chuẩn Vs Rút tiền Nhanh

Rút tiền Nhanh rút ngắn thời gian nhận thanh toán từ 90 xuống còn 15 ngày *

  1. Nhà xuất bản đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây bằng cách gửi đơn đăng ký cho Involve Asia (IA) để rút tiền nhanh:
  2. Theo đó, Đối tác chấp nhận và đồng ý rằng số tiền rút nhanh từ các hoạt động chuyển đổi đang chờ xử lý trên nền tảng IA sẽ dựa trên số tiền do IA tính toán.
  3. Đối tác đồng ý và chấp nhận rằng số tiền thanh toán do thanh toán nhanh sẽ phải chịu phí xử lý và số tiền thanh toán đó sẽ không bao gồm phí xử lý được áp dụng.
  4. Theo đây, Đối tác chấp nhận và đồng ý rằng tất cả các chuyển đổi đang chờ xử lý được sử dụng để tính toán số tiền rút nhanh sẽ bị chặn sử dụng phương thức rút tiền thông thường và rút tiền sớm, đồng thời sẽ vẫn bị chặn ngay cả khi đã xác thực. Khi số tiền rút nhanh chưa thanh toán được hoàn trả đầy đủ, thì các hoạt động chuyển đổi bị chặn này sẽ được hủy trạng thái chặn để rút bình thường và rút tiền sớm.
  5. Theo đây, Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng IA có quyền khấu trừ các khoản tiền hiện có của nhà xuất bản từ số dư nợ nếu số tiền đã cam kết không đủ để hoàn trả khoản rút tiền nhanh chưa thanh toán.
  6. Theo đây, Đối tác thừa nhận và đồng ý rằng IA có quyền rút lại bất kỳ hoạt động chuyển đổi nào được sử dụng để hoàn trả nếu trạng thái của chuyển đổi được thay đổi thành từ chối.
  7. Theo đây, Đối tác chấp nhận và đồng ý rằng khoản rút tiền nhanh là khoản thanh toán trước, không phải là khoản thanh toán cho các hoạt động chuyển đổi của nhà xuất bản. IA có toàn quyền quyết định rút lại hoặc chấm dứt khoản thanh toán trả trước và yêu cầu hoàn trả tất cả các khoản tiền theo khoản thanh toán trả trước hoặc thay đổi/sửa đổi các điều khoản theo quy định rút tiền nhanh, bằng cách thông báo trước 21 ngày cho nhà xuất bản.
  8. Theo đây, Đối tác chấp nhận và đồng ý rằng tỷ giá hối đoái áp dụng để chuyển đổi số tiền rút nhanh sang đơn vị tiền tệ ưu tiên của nhà xuất bản sẽ dựa trên tỷ giá nền tảng IA.
  9. Đối tác chấp nhận và đồng ý rằng Involve Asia có toàn quyền quyết định đối với việc chấp nhận và phê duyệt đơn đăng ký rút tiền nhanh.

Nhận thanh toán LIỀN TAY