Blog2020-09-03T17:24:52+08:00

Affiliate Marketing คืออะไรและเริ่มต้นอย่างไรในปี 2021

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า content creators (บล็อกเกอร์ ยูทูปเบอร์ และอินฟลูเอนเซอร์) สร้างรายได้ออนไลน์อย่างไร? พวกเขาแต่ละคนจะมีกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล แต่แนวโน้มทั่วไปก็ของรายได้ออนไลน์ส่วนหนึ่งมาจากการ Affiliate Marketing

By |July 29th, 2021|

วิธีการสร้างรายได้บน Facebook

คุณไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือบล็อกเป็นของคุณเองเพื่อทำ Affiliate Marketing การมีเพจบน Facebook นั้นเพียงพอแล้วในการเผยแพร่คอนเทนต์และโปรโมตลิงก์ Affiliate

By |July 14th, 2021|