Phê duyệt đơn đăng ký nhanh hơn! Đây là cách làm

Table of Contents

Trong bản cập nhật mới nhất của chúng tôi, các đơn đăng ký bán hàng của bạn sẽ được phê duyệt nhanh hơn và dễ dàng hơn!

Dưới đây là những thay đổi đã được áp dụng đối với việc Phê duyệt đơn đăng ký tham gia quảng bá:

Bạn còn nhớ những câu hỏi này không? Chúng không xuất hiện nữa. Chúng tôi đã cập nhật nền tảng của mình để giúp bạn thực hiện đơn đăng ký tham gia quảng bá dễ dàng hơn và việc phê duyệt diễn ra nhanh hơn.

Bây giờ bạn không phải điền bất cứ thứ gì!

Hãy lưu ý các Điều khoản & Điều kiện của Nhà quảng cáo và các Phương thức Quảng cáo Được chấp nhận và Không được chấp nhận.

Trước khi nhấp vào nút ‘Gửi’, hãy chọn hộp kiểm tra (checkbox) để đồng ý rằng: để chắc chắn đảm bảo bạn đã hiểu về Phương thức Quảng cáo và chuyển đổi của bạn sẽ bị từ chối, nếu bạn vi phạm các điều khoản này theo quy định của Nhà quảng cáo & Involve Asia.

Trong bản cập nhật mới nhất này, hầu hết các đề nghị được chấp thuận rất nhanh chóng nhưng một số vẫn cần thêm thời gian (nhưng ít hơn rất nhiều so với trước đây)!

Hãy dùng thử ngay!

Share this article