Tìm Đối Tác Mới & Quản Lý Các Đối tác Hiện Có – Trang Tổng Quan Của Nhà Quảng Cáo Involve

Table of Contents

Những nhà sáng tạo nội dung có liên quan, những người có ảnh hưởng và chủ sở hữu trang web có thể giúp thúc đẩy lưu lượng truy cập đến công việc kinh doanh trực tuyến của bạn.

Bài viết này sẽ chỉ ra cách khám phá các mối quan hệ đối tác nhà phát hành mới và quản lý các mối quan hệ đối tác bạn đã có trong một trang tổng quan thuận tiện.

Hãy bắt đầu với cách khám phá các mối quan hệ đối tác mới.

Mời và Kết nối với các Đối tác

Bước 1: Đi đến Danh bạ Đối tác

Nhấp vào ‘Danh bạ Đối tác’ trong ‘Đối tác’

Bước 2: Tìm Đối tác

Đặt các bộ lọc sau dựa trên tiêu chí của bạn, bao gồm các loại kênh mà Đối tác quảng cáo, danh mục các sản phẩm và dịch vụ và cấp độ thành viên của Đối tác trước khi nhấp vào nút ‘Tìm kiếm’.

Cuộn xuống sâu hơn và bạn sẽ thấy danh sách Đối tác để lựa chọn.

• Tên Trang web – Xem kênh của Đối tác
• eCPC (giá mỗi nhấp chuột hiệu quả) – Giá trung bình của chi phí quảng cáo trên mỗi nhấp chuột chỉ được sử dụng sau khi hoàn thành chiến dịch hoặc đánh giá chi phí cho các chiến dịch đang thực hiện
• Các chiến dịch – Số lượng chiến dịch mà Đối tác đang tích cực quảng bá.

Khi bạn đã tìm thấy Đối tác mà bạn muốn kết nối, bạn sẽ cần đưa ra Ưu đãi với Đối tác.

Bước 3: Tạo một Ưu đãi với Đối tác

Nhấp vào ‘Tạo Ưu đãi’ bên dưới cột, có tiêu đề ‘Hành động’, sẽ hiển thị cửa sổ bật lên.

Điền vào biểu mẫu và nhấp vào ‘Tiếp tục’.

Xem kỹ các chi tiết và đánh dấu vào ô mà bạn đã đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện trước khi bạn nhấp vào ‘Mời Đối tác’.

Người quản lý tài khoản của bạn sẽ giúp sắp xếp với Đối tác trước khi bắt đầu quảng bá các Ưu đãi và chiến dịch của bạn.

Bước tiếp theo là quản lý các Đối tác mà bạn đã kết nối.

Quản Lý Các Đối Tác Của Bạn

Bước 1: Đi đến ‘Đối tác của tôi’

Nhấp vào ‘Đối tác của tôi’ trong ‘Đối tác’.

Bước 2: Xem Các Đối Tác

Trong phần ‘Chi tiết Đối tác’, hãy cài đặt bộ lọc của bạn cho phù hợp và nhấp vào ‘Tìm kiếm’.

Cuộn xuống để xem danh sách Đối tác đang quảng cáo các Ưu đãi của bạn.

Trong cột có tiêu đề ‘Nguồn’, ‘Ưu đãi được áp dụng’ có nghĩa là Đối tác đã đăng ký để quảng bá các Ưu đãi của bạn.

Bạn cũng có thể ‘Tạo Ưu đãi’ cho các Đối tác mà bạn muốn kết nối.

Phần ‘Lời mời Gửi đi’ hiển thị những Đối tác nào bạn đã mời để quảng bá Ưu đãi của mình.

Phần ‘Ưu đãi được áp dụng Sắp tới’ cho phép bạn xem các Đối tác đã yêu cầu quảng bá Ưu đãi của bạn.

Người Quản lý Tài khoản của bạn sẽ giúp lọc và phê duyệt các ứng dụng đang chờ xử lý để giảm thiểu lừa đảo và trùng lặp.

Mời Đối tác Của bạn Tham gia Involve

Bạn có Đối tác không tham gia Involve? Bạn có thể mời họ tham gia Tham gia và quảng bá Ưu đãi của bạn. Quá trình giới thiệu rất tiết kiệm thời gian và thuận tiện!

Yêu cầu Đối tác của bạn tham gia Involve giúp bạn quản lý các khoản thanh toán và thuộc tính từ một nền tảng duy nhất dễ dàng hơn.

You only have to do in two simple steps:

  1. On the main dashboard, select the Offer you want your Partner to promote
  2. Copy and share your referral link with Partner

They will be taken to the below page which will get them started to sign up with Involve.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn Đối tác của bạn thực hiện quy trình giới thiệu trong khi bạn tiếp tục tiến hành công việc kinh doanh của mình.

Sẵn sàng kết nối với Đối tác, những người sẽ giúp phát triển công việc kinh doanh của bạn? Nhấp vào nút bên dưới để đăng nhập vào Trang tổng quan cho Nhà quảng cáo của bạn.

Share this article