Cách Xác Thực Chuyển Đổi Của Bạn – Trang Tổng Quan Của Nhà Quảng Cáo Involve

Table of Contents

Xác thực chuyển đổi bằng cách chấp thuận bán hàng và nhấp chuột thành công được thực hiện thông qua các đường dẫn liên kết của Nhà phát hành đảm bảo rằng khoản thanh toán sẽ được gửi đến Nhà phát hành càng sớm càng tốt.

Bạn càng xác thực nhiều lượt chuyển đổi, thì cơ hội Nhà phát hành của bạn tiếp tục quảng bá sản phẩm và dịch vụ của bạn càng cao.

Khi một Nhà phát hành đã mang lại chuyển đổi, bạn có thể truy cập Trang tổng quan dành cho nhà quảng cáo để kiểm tra báo cáo chuyển đổi của mình như hình ảnh bên dưới.

Bước tiếp theo là xác thực các khoản thanh toán mà Đối tác sẽ nhận được, dựa trên các kết quả chuyển đổi này, bao gồm cả việc bán hàng thành công.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dễ dàng xác thực các khoản thanh toán cho Đối tác trên trang tổng quan Involve của chúng tôi.

Bước 1: Đi tới Xác thực

Bước 2: Xác thực các Chuyển đổi Đang chờ xử lý

Bước 2: Xác thực các Chuyển đổi Đang chờ xử lý

Chọn một Ưu đãi cụ thể để Xác thực nếu bạn có nhiều hơn 1 Ưu đãi.

Bạn có thể chọn:

• Hiển thị một ID Phụ bổ sung
• Nhận bản tóm tắt về tổng số chuyển đổi đang chờ xử lý, đã được chấp thuận, bị từ chối và chưa • sử dụng chuyển đổi
• Danh sách tất cả các chuyển đổi của bạn cần xác thực

Nhấp vào ‘Bắt đầu Xác thực Ngay bây giờ’ để xem tất cả các chuyển đổi của bạn cần được xác thực.

Trong trang Xác thực chuyển đổi, bạn sẽ thấy thanh tiến trình hiển thị quy trình xác thực 3 bước:

• Chuyển đổi đang chờ xử lý
• Xác nhận thay đổi
• Gửi đi thành công

Để xác thực chuyển đổi của bạn, hãy chọn bất kỳ tùy chọn nào trong hộp thả xuống:

• Đang chờ xử lý
• Được chấp thuận – Không cần nêu lý do.
• Bị từ chối – Cần cung cấp lý do cho tình trạng này. Điều này sẽ được phản ánh trên báo cáo của Đối tác của bạn. Cung cấp một cách rõ ràng và dễ dàng để Đối tác của bạn hiểu những lý do này để tránh xảy ra tranh chấp.
• Chưa được dùng – Cung cấp các ghi chú như ngày thanh toán hoặc ngày trả lại.

Sau khi xác thực các chuyển đổi của bạn, hãy nhấp vào nút ‘Tiếp theo’ ở cuối trang.

Bạn không nên rời khỏi trang vì bạn sẽ được nhắc nhận lại các thay đổi chưa được lưu. Nếu không, bạn sẽ phải xác thực lại các chuyển đổi một lần nữa.

Bước 3: Xác nhận các Thay đổi

Xem các chuyển đổi mà bạn đã thực hiện. Hình ảnh dưới đây sẽ hiển thị cho bạn tóm tắt về:

• Số lượng chuyển đổi được chấp thuận
• Số lượng chuyển đổi bị từ chối
• Số lượng chuyển đổi vẫn ở trạng thái chờ xử lý

Đảm bảo rằng xác thực của bạn là chính xác trước khi nhấp vào ‘Tiếp theo’ để gửi xác thực. Xin lưu ý rằng sau khi xác nhận đã được gửi, chúng không thể được hoàn lại.

Sau khi gửi kết quả xác nhận, màn hình xác nhận sẽ thông báo cho bạn biết rằng quá trình gửi của bạn đã thành công.

Nhóm tài chính của chúng tôi sẽ xem xét đơn gửi của bạn và xử lý khoản thanh toán cho phù hợp.

Bước 4: Xem các chuyển đổi đã được xác thực

Nhấp vào nút ‘Xác thực’ nằm ngay bên cạnh Đang chờ xử lý.

Chọn các bộ lọc bao gồm Ưu đãi, Đối tác và trạng thái cho chuyển đổi trước khi nhấp vào ‘Cập nhật Hiển thị’. Bạn cũng có thể xem các chuyển đổi đã được xác thực theo tháng thanh toán.

Cuộn xuống để xem kết quả. Nếu kết quả không hiển thị, một tin nhắn sẽ xuất hiện cho bạn biết rằng nhóm tài chính của chúng tôi đã nhận được báo cáo xác thực của bạn và đang xử lý chúng cho phù hợp.

Để biết thêm thông tin về việc xác thực báo cáo của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Bây giờ bạn đã học cách xác thực chuyển đổi của mình, hãy đăng nhập vào Trang tổng quan dành cho Nhà quảng cáo để bắt đầu quản lý các khoản thanh toán cho Đối tác của bạn.

Share this article